Publications

Polish researchers have published a number of scientific and popular science publications, including:

Battke Z., 1980. Photogrammetric work at Bunger Oasis (in Polish). Przegląd Geodezyjny. No. 6.

Battke Z., 1985a. Antarktyczna Stacja im. A. B. Dobrowolskiego, Oaza Bungera, mapa 1 : 500, Wyd. Instytutu Geofizyki PAN.

Battke Z., 1985b. Terytorium Antarktydy Oaza Bungera, Polska Stacja im. A. B. Dobrowolskiego, Oaza Bungera, mapa 1 : 5000, Wyd. Instytutu Geofizyki PAN.

Battke Z., 1985c. Elaboration of topographic maps of the Polish A. B. Dobrowolski Station at Bunger Oasis on the Antarctic Continent, Polish Polar Research, 6, 385–390.

Birkenmajer K., 1988. 30 years of Polish scientific research in Antarctica, Polish Polar Research, 9, 419–420.

Birkenmajer K., 2001. Polish polar research; an outline. Second SCAR Antarctic geodesy symposium, Warsaw, Poland, July 14-16, 1999 [Report of the second SCAR Antarctic geodesy symposium. SCAR Report, No.20, p.1-5;]. Publisher: Scientific Committee on Antarctic Research at the Scott Polar Research Institute, Cambridge, United Kingdom. ISSN: 1350-7389

Centkiewicz A., Centkiewicz Cz., 1961. Tajemnice szóstego kontynentu, Wydawnictwo Czytelnik

Centkiewicz A., Centkiewicz Cz., 1963. Kierunek – Antarktyda, ISKRY, Warszawa

Cisak J., 1980a. Determination of astronomical co-ordinates of geodetic point at Bunger Oasis in Antarctic, Polish Polar Research, 1, 99–104.

Cisak J., 1980b. Measurement of the astronomical coordinates of the geodetic point at Bunger Oasis (in Polish). Przegląd Geodezyjny, No. 6.

Cisak J., Dąbrowski S., 1990. Polish geodetic and cartographic studies in the Arctic and Antarctic regions, Polish Polar Research, 11 (3-4)

Cisak J., 1992. List of place-names in Antarctica introduced by Poland in 1978-1990. Polish Polar Research. 13 (3-4). Poland. P.273-301. ISSN: 0138-0338

Czajkowski R. 2015. Rok w lodach Antarktydy. 179 pp., Wydawnictwo Gondwana, ISBN 978-83-63756-10-9

Filcek K., Zielinski K., 1990. Report on the expedition of Polish biologists to Bunger Hills, East Antarctica, 1988/89. Polish Polar Research. 11 (1-2). Poland. P.161-167. ISSN: 0138-0338

Gregorczuk M., 1980. Climate of Bunger Oasis (region of A. B. Dobrowolski Station, Antarctic), Polish Polar Research, 1, 205–230.

Krzemiński W., Battke Z., 1982. Badanie dynamiki i zmian powierzchni strefy marginalnej lądolodu w Oazie Bungera we wschodniej Antarktydzie. [W:] Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-1982. Sympozjum. Wyd. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA, Warszawa, 133-157

Krzemiński W., Wiśniewski E., 1985. The Polish Expedition to the A. B. Dobrowolski Station on the Antarctic continent in 1978/79, Polish Polar Research, 6, 377–384.

Krzyżaniak H., 1980. Antoni Bolesław Dobrowolski (6 VI 1872 – 27 IV 1954), Polish Polar Research, 1, 153–154.

Kuc M., 1969. Some mosses from an Antarctic oasis. Revue bryologique et lichénologique. 36(3/4). France. P.655-672. ISSN: 0373-0913

Machowski J., 1997. Polscy zdobywcy Białego Lądu. Historia polskich odkryć, wypraw i badań w Antarktyce, Dialog, Warszawa.

Olech M., 1989. Preliminary botanical studies at Bunger Oasis, East Antarctica. Polish Polar Research. 10 (4). Poland. P.605-609. ISSN: 0138-0338

Olech M., Alstrup V., 1996. Dactylospora dobrowolskii sp. nov. and additions to the flora of lichens and lichenicolous fungi of Bunger Oasis, East Antarctica. Polish Polar Research. 17 (3-4). Poland. P.165-168. ISSN: 0138-0338

Pachuta A., 1980a. Preliminary gravimetric investigations in Bunger Oasis nearby of Dobrowolski’s Station (Antarctic), Polish Polar Research, 1, 87–97.

Pachuta A., 1980b. Gravimmetric measurements at Bunger Oasis (in Polish). Przegląd Geodezyjny, No. 6.

Pachuta A., Adamek A., Kurczyński Z., Walo J., Węzka K., 2011. Geodezja na biegunach. Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 5: 42-47.

Rakusa-Suszczewski S., 2006. Традиции и будущее русско-польского сотрудничества в Антарктике. Website www.socionauki.ru, direct link: https://www.socionauki.ru/journal/articles/145493/

Różycki S.Z., 1960. Time of formation of the Bunger Hills. Sovetskaia antarkticheskaia ekspeditsiia. Informatsionnyy biulletin. No.20. USSR. P.10-14. (Engl. transl. in Soviet Antarctic Expedition, Information Bulletin, Vol.2, Amsterdam, Elsevier, 1964).

Różycki S.Z., 1964. Rhythm of changes in the Antarctic ice cap under the influence of climatic variations. Polarforschung, 5(1/2), 1963, publ. Sept. 1964. 7.

Śledziński J., Ząbek Z., 1982. Prace grawimetryczne pierwszej polskiej wyprawy antarktycznej w latach 1958-1959, Materiały sympozjum “Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-1982”, SGP, Warszawa.

Śledziński J., 1999. Member of the First Polish Antarctic Expedition 1958/59 [W:] Polish Geodetic Antarctic Studies. A short historical outline. Second Antarctic Geodesy Symposium, 14–16 July 1999, Warsaw.

Wiśniewski E., 1980. Polska wyprawa na Antarktydę do stacji im. A.B. Dobrowolskiego 1978-79 [Polish expedition to Dobrowolski Station in Antarctica in 1978-79]. Przegląd geograficzny. 52(2). Poland. P.403-408. ISSN:0033-2143.

Wiśniewski E., 1980. Some physical-geographic problems at Bunger Oasis on the Antarctic Continent (in Polish). 7th Polar Symposium, Cracow 1980.

Wiśniewski E., 1981. Moraines forms and deposits of Antarctic ice-sheet at the contact with Bunger Hills. Polish Polar Research. 2(1/2). Poland. P.17-28. ISSN: 0138-0338.

Wiśniewski E., 1983. Bunger Oasis: the largest ice-free area in the Antarctic. Terra. 95(3). Finland. P.178-187.

Wiśniewski E., 1984. Wały lodowo-morenowe lądolodu Antarktydy na kontakcie z Oazą Bungera [Glacial moraines of the Antarctic ice sheet at its contact with Bunger Hills]. Przegląd Geograficzny. 56(3-4). Poland. P.91-102. ISSN:0033-2143.

Wiśniewski E., 1989. Oaza Bungera – jej geneza i niektóre problemy fizycznogeograficzne [Bunger Hills – its genesis and some physiogeographical problems]. XVI Sympozjum Polarne: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych (16th Polar Symposium: Achievements and Prospects of Polish Polar Research). Edited by A. Olszewski. Publisher: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Poland. P.45-50.

Wiśniewski E., 1989. Antarktyda – lodowa pustynia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Wójcik G., 1988. Temperature of active layer at Bunger Oasis in Antarctica in summer 1978-79. 5th International Conference on Permafrost, Trondheim, Norway, Aug. 2-5, 1988. Proceedings, Vol.1. Edited by K. Senneset. Publisher: Trondheim, Norway, Tapir Publishers. Norway. P.505-510.

Wójcik G., 1989. Przeźroczystość atmosfery i natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego w Arktyce i na Antarktydzie [Atmospheric transparency and the stress of direct solar radiation in the Arctic and Antarctic]. XVI Sympozjum Polarne: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych (16th Polar Symposium: Achievements and Prospects of Polish Polar Research). Edited by A. Olszewski. Publisher: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Poland. P.149-151.

Zalewski S.M., 1963. Polska Wyprawa Antarktyczna w Międzynarodowym Roku Geofizycznym, Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki, t. VIII, 389–432.