Rewitalizacja

Idea rewitalizacji została opracowana przez prof. Marka Lewandowskiego, kierownika Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Plany rewitalizacji zakładają, że stacja będzie wykorzystywana jako stacjonarna, bezobsługowa i zautomatyzowana infrastruktura badawcza, w pierwszym etapie dedykowana pomiarom meteorologicznym, po którym nastąpi instalacja szerokopasmowego sejsmometru i magnetometru do rejestracji zmian pola geomagnetycznego w zakresie częstotliwości od DC do około 1 Hz.

Wszelkie urządzenia będą zasilane ogniwami paliwowymi/ energią słoneczną/ energią wiatru i będą przesyłać dane w trybie online. Każdego roku stacja będzie odwiedzana w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych oraz przeprowadzenia badań różnych (biotycznych i/ lub abiotycznych) elementów lokalnego środowiska, które jest doskonałym odpowiednikiem środowiska marsjańskiego. Podczas kolejnych wizyt zostaną przeprowadzone szczegółowe przeglądy i inwentaryzacje całej infrastruktury znajdującej się na terenie stacji i wokół niej, a także zostaną sporządzone odpowiednie plany utrzymania tej infrastruktury.

Rewitalizowana stacja służyć będzie swoją infrastrukturą całemu środowisku naukowemu w Polsce.

Powyżej: aktualny stan infrastruktury (zdjęcia dzięki uprzejmości Instytutu Badań Arktycznych i Antarktycznych, Petersburg, Rosja – www.aari.ru).