Публикации

Польские исследователи опубликовали ряд научных и научно-популярных публикаций относительно Польской антарктической станции имени А.Б. Добровольского и Oазиса Бунгера, в том числе:

 • Battke Z., 1980. Photogrammetric work at Bunger Oasis (in Polish). Przegląd Geodezyjny. No. 6.
 • Battke Z., 1985a. Antarktyczna Stacja im. A. B. Dobrowolskiego, Oaza Bungera, mapa 1 : 500, Wyd. Instytutu Geofizyki PAN.
 • Battke Z., 1985b. Terytorium Antarktydy Oaza Bungera, Polska Stacja im. A. B. Dobrowolskiego, Oaza Bungera, mapa 1 : 5000, Wyd. Instytutu Geofizyki PAN.
 • Battke Z., 1985c. Elaboration of topographic maps of the Polish A. B. Dobrowolski Station at Bunger Oasis on the Antarctic Continent, Polish Polar Research, 6, 385–390.
 • Birkenmajer K., 1988. 30 years of Polish scientific research in Antarctica, Polish Polar Research, 9, 419–420.
 • Birkenmajer K., 2001. Polish polar research; an outline. Second SCAR Antarctic geodesy symposium, Warsaw, Poland, July 14-16, 1999 [Report of the second SCAR Antarctic geodesy symposium. SCAR Report, No.20, p.1-5;]. Publisher: Scientific Committee on Antarctic Research at the Scott Polar Research Institute, Cambridge, United Kingdom. ISSN: 1350-7389
 • Centkiewicz A., Centkiewicz Cz., 1961. Tajemnice szóstego kontynentu, Wydawnictwo Czytelnik
 • Centkiewicz A., Centkiewicz Cz., 1963. Kierunek – Antarktyda, ISKRY, Warszawa
 • Cisak J., 1980a. Determination of astronomical co-ordinates of geodetic point at Bunger Oasis in Antarctic, Polish Polar Research, 1, 99–104.
 • Cisak J., 1980b. Measurement of the astronomical coordinates of the geodetic point at Bunger Oasis (in Polish). Przegląd Geodezyjny, No. 6.
 • Cisak J., Dąbrowski S., 1990. Polish geodetic and cartographic studies in the Arctic and Antarctic regions, Polish Polar Research, 11 (3-4)
 • Cisak J., 1992. List of place-names in Antarctica introduced by Poland in 1978-1990. Polish Polar Research. 13 (3-4). Poland. P.273-301. ISSN: 0138-0338
 • Czajkowski R. 2015. Rok w lodach Antarktydy. 179 pp., Wydawnictwo Gondwana, ISBN 978-83-63756-10-9
 • Filcek K., Zielinski K., 1990. Report on the expedition of Polish biologists to Bunger Hills, East Antarctica, 1988/89. Polish Polar Research. 11 (1-2). Poland. P.161-167. ISSN: 0138-0338
 • Gregorczuk M., 1980. Climate of Bunger Oasis (region of A. B. Dobrowolski Station, Antarctic), Polish Polar Research, 1, 205–230.
 • Krzemiński W., Battke Z., 1982. Badanie dynamiki i zmian powierzchni strefy marginalnej lądolodu w Oazie Bungera we wschodniej Antarktydzie. [W:] Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-1982. Sympozjum. Wyd. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA, Warszawa, 133-157
 • Krzemiński W., Wiśniewski E., 1985. The Polish Expedition to the A. B. Dobrowolski Station on the Antarctic continent in 1978/79, Polish Polar Research, 6, 377–384.
 • Krzyżaniak H., 1980. Antoni Bolesław Dobrowolski (6 VI 1872 – 27 IV 1954), Polish Polar Research, 1, 153–154.
 • Kuc M., 1969. Some mosses from an Antarctic oasis. Revue bryologique et lichénologique. 36(3/4). France. P.655-672. ISSN: 0373-0913
 • Machowski J., 1997. Polscy zdobywcy Białego Lądu. Historia polskich odkryć, wypraw i badań w Antarktyce, Dialog, Warszawa.
 • Olech M., 1989. Preliminary botanical studies at Bunger Oasis, East Antarctica. Polish Polar Research. 10 (4). Poland. P.605-609. ISSN: 0138-0338
 • Olech M., Alstrup V., 1996. Dactylospora dobrowolskii sp. nov. and additions to the flora of lichens and lichenicolous fungi of Bunger Oasis, East Antarctica. Polish Polar Research. 17 (3-4). Poland. P.165-168. ISSN: 0138-0338
 • Pachuta A., 1980a. Preliminary gravimetric investigations in Bunger Oasis nearby of Dobrowolski’s Station (Antarctic), Polish Polar Research, 1, 87–97.
 • Pachuta A., 1980b. Gravimmetric measurements at Bunger Oasis (in Polish). Przegląd Geodezyjny, No. 6.
 • Pachuta A., Adamek A., Kurczyński Z., Walo J., Węzka K., 2011. Geodezja na biegunach. Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 5: 42-47.
 • Rakusa-Suszczewski S., 2006. Традиции и будущее русско-польского сотрудничества в Антарктике. Website www.socionauki.ru Opens in a new window, direct link: https://www.socionauki.ru/journal/articles/145493/Opens in a new window
 • Różycki S.Z., 1960. Time of formation of the Bunger Hills. Sovetskaia antarkticheskaia ekspeditsiia. Informatsionnyy biulletin. No.20. USSR. P.10-14. (Engl. transl. in Soviet Antarctic Expedition, Information Bulletin, Vol.2, Amsterdam, Elsevier, 1964).
 • Różycki S.Z., 1964. Rhythm of changes in the Antarctic ice cap under the influence of climatic variations. Polarforschung, 5(1/2), 1963, publ. Sept. 1964. 7.
 • Śledziński J., Ząbek Z., 1982. Prace grawimetryczne pierwszej polskiej wyprawy antarktycznej w latach 1958-1959, Materiały sympozjum “Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-1982”, SGP, Warszawa.
 • Śledziński J., 1999. Member of the First Polish Antarctic Expedition 1958/59 [W:] Polish Geodetic Antarctic Studies. A short historical outline. Second Antarctic Geodesy Symposium, 14–16 July 1999, Warsaw.
 • Wiśniewski E., 1980. Polska wyprawa na Antarktydę do stacji im. A.B. Dobrowolskiego 1978-79 [Polish expedition to Dobrowolski Station in Antarctica in 1978-79]. Przegląd geograficzny. 52(2). Poland. P.403-408. ISSN:0033-2143.
 • Wiśniewski E., 1980. Some physical-geographic problems at Bunger Oasis on the Antarctic Continent (in Polish). 7th Polar Symposium, Cracow 1980.
 • Wiśniewski E., 1981. Moraines forms and deposits of Antarctic ice-sheet at the contact with Bunger Hills. Polish Polar Research. 2(1/2). Poland. P.17-28. ISSN: 0138-0338.
 • Wiśniewski E., 1983. Bunger Oasis: the largest ice-free area in the Antarctic. Terra. 95(3). Finland. P.178-187.
 • Wiśniewski E., 1984. Wały lodowo-morenowe lądolodu Antarktydy na kontakcie z Oazą Bungera [Glacial moraines of the Antarctic ice sheet at its contact with Bunger Hills]. Przegląd Geograficzny. 56(3-4). Poland. P.91-102. ISSN:0033-2143.
 • Wiśniewski E., 1989. Oaza Bungera – jej geneza i niektóre problemy fizycznogeograficzne [Bunger Hills – its genesis and some physiogeographical problems]. XVI Sympozjum Polarne: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych (16th Polar Symposium: Achievements and Prospects of Polish Polar Research). Edited by A. Olszewski. Publisher: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Poland. P.45-50.
 • Wiśniewski E., 1989. Antarktyda – lodowa pustynia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Wójcik G., 1988. Temperature of active layer at Bunger Oasis in Antarctica in summer 1978-79. 5th International Conference on Permafrost, Trondheim, Norway, Aug. 2-5, 1988. Proceedings, Vol.1. Edited by K. Senneset. Publisher: Trondheim, Norway, Tapir Publishers. Norway. P.505-510.
 • Wójcik G., 1989. Przeźroczystość atmosfery i natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego w Arktyce i na Antarktydzie [Atmospheric transparency and the stress of direct solar radiation in the Arctic and Antarctic]. XVI Sympozjum Polarne: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych (16th Polar Symposium: Achievements and Prospects of Polish Polar Research). Edited by A. Olszewski. Publisher: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Poland. P.149-151.
 • Zalewski S.M., 1963. Polska Wyprawa Antarktyczna w Międzynarodowym Roku Geofizycznym, Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki, t. VIII, 389–432.