1988/1989

Wyprawa polskich biologów do Oazy Bungera 1988/1989

31 października 1988 roku Krzysztof Filcek oraz Krzysztof Zieliński, pracownicy Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk, wraz z 34. Radziecką Ekspedycją Antarktyczną wyruszyli w kierunku Antarktydy. Po trwającej ponad trzy miesiące podróży statkiem ekspedycyjnym RV Akademik Fiodorow 4 lutego 1989 roku dotarli do Oazy Bungera.

Celem polskich biologów było prowadzenie badań ekologicznych, a więc szukanie powiazań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (nieożywionym) Oazy Bungera. W trakcie 65 dni pobytu naukowcy zbadali i pobrali osady jeziorne oraz próbki fitoplanktonu i zooplanktonu z jezior słodkowodnych, brachicznych oraz słonowodnych. Dodatkowo przywieźli do Polski kolekcję porostów.

W ekspedycji brał udział estoński naukowiec Enn Kaup, dla którego była to już druga wyprawa do Oazy Bungera. Zarówno w 1987, jak i w 1989 Enn Kaup prowadził badania związane z ekologią jezior. Wspólnie z Krzysztofem Filckiem oraz Krzysztofem Zielińskim prowadzili badania jezior. By upamiętnić współpracę pomiędzy Polska a Estonią, jedno z jezior nazwali Polest. Nazwa ta funkcjonuje do dziś.

W trakcie pobytu w Oazie Bungera polscy naukowcy mieszkali wraz z pozostałymi członkami wyprawy w rosyjskiej Stacji Oazis-2 (dziś nazywanej Banger Oasis). Stacja Banger Oasis powstała w 1987 roku około 250 m na zachód od budynków Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego.

Enn Kaup w trakcie pomiarów laboratoryjnych. Wnętrze jednego z budynków mieszkalnych Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego. Luty 1987, Oaza Bungera (autor nieznany, z kolekcji Enn Kaupa).
W roku 1987 w Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego mieszkali radzieccy naukowcy oraz budowniczowie nowej rosyjskiej stacji Oazis-2, dziś nazywanej Banger Oasis (autor: Enn Kaup).
Krzysztof Filcek (po lewej) i Krzysztof Zielinski (po prawej) w Zatoce Polskich Geodetów, Jezioro Figurowe, okolica Polskiej Stacji Antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego. Luty 1989, Oaza Bungera (autor: Enn Kaup).