Polscy naukowcy po 40 latach znów w Oazie Bungera na Antarktydzie Wschodniej

Pod koniec października Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, prof. dr hab. Inż. Beata Sikora-Orlecka, oficjalnie powołała skład 4. Wyprawy Geofizycznej, która na początku listopada wyruszy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Oazie Bungera na Antarktydzie Wschodniej.

W skład wyprawy wchodzą z ramienia IGF PAN: prof. dr hab. Marek Lewandowski (kierownik ekspedycji, geofizyk), prof. dr hab. Inż. Monika A. Kusiak (geolog) i dr Adam Nawrot (geomorfolog). W wyprawie uczestniczy również prof. Wojciech Miloch, fizyk jonosfery z Uniwersytetu w Oslo (UiO).

Grupa polskich badaczy na Antarktydę Wschodnią popłynie razem z uczestnikami 67. Rosyjskiej Wyprawy Antarktycznej statkiem „Akademik Fiodorow” w ramach umowy o współpracy podpisanej w połowie października między IGF PAN a rosyjskim Instytutem Badań Arktycznych i Antarktycznych (AARI) z siedzibą w Petersburgu.

Celem ekspedycji jest rozpoznanie aktualnego stanu infrastruktury Stacji im. A.B. Dobrowolskiego oraz określenie jej potencjału badawczego.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu SPUB Dobrowolski dotyczącego rewitalizacji placówki jest prof. dr hab. Marek Lewandowski, kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich w IGF PAN. W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Nauki i Edukacji) przyznało IGF PAN środki na ten cel.

Stacja im. A.B. Dobrowolskiego została wybudowana przez ZSRR w 1956 roku jako Oazis I, a następnie przekazana Polsce dwa lata później wraz z wyposażeniem. Do tej pory do Oazy Bungera dotarły trzy polskie wyprawy geofizyczne (w sezonach antarktycznego lata: 1958/59, 1965/66, 1978/79).