Boże Narodzenie

Odpoczynek

46 dzień

Wspłrz. 66°21,50’ S, 92°48,42’ E, kurs = 0°, V=0, stan zalodzenia 10 

Wczoraj mieliśmy Wigilię, bardzo pięknie zorganizowaną przez Monikę przy wsparciu męskiej części DET, a dziś Boże Narodzenie.  Odpoczywamy, przesyłając serdeczne życzenia dla wszystkich! Do bloga wrócimy w poniedziałek. Adam, Marek, Monika i Wojtek. Dobrowolski Expedition Team (DET).

Przesłane przez Marka Lewandowskiego